Galeria de treballs

Galeria de treballs

Aillant de cotó en l’interior d’un pis
Publicat: 08/12/2022

Aïllament ecològic

En aquest cas  es va portar a terme la col·locació d’un aïllant de cotó reciclat, amb un tractament ignífug, per tal d’aconseguir un bon confort tèrmic i minimitzar les pèrdues calòriques, aconseguint així un estalvi energètic.  Les parets i els sostres que estan en contacte amb l’exterior s’hi va col·locar un gruix de 10 cm i a les parets internes un gruix de 5 cm.

Les parets van ser doblades amb maó ceràmic i enguixades i el sostre amb estructura de cartró guix.