Project Description

Els usuaris d’aquest pis a Barcelona volen realitzar canvis importants en la distribució interior de l’habitatge. Havien sentit parlar del tema de la geobiologia, però no hi havien aprofundit massa, la curiositat i les ganes de redistribuir l’espai de forma més saludable els van fer contactar amb nosaltres.

En aquest cas es va fer una proposta de distribució per tal d’evitar els corrents d’aigua subterrània en les zones de descans i al lloc de treball. Tenien especial importància les radiacions d’origen artificial creades pels mateixos usuaris. S’ha de tenir especial cura amb radio despertadors, telèfons inalàmbrics , routers , regletes on hi ha endollades massa coses i làmpades (generalment amb un error de connexió, provocant un camp electromagnètic superior a l’habitual).