Project Description

Els clients que ens van proposar l’estudi d’aquest terreny ja coneixien el tema de la geobiologia perquè ja els havíem fet un estudi al seu pis. Havien experimentat en primera persona els beneficis que comporta conèixer l’espai on vius, per aquest motiu abans d’ubicar el nou habitatge en la parcel·la van decidir fer l’estudi de les radiacions d’origen natural. Un cop feta les prospecció, es va presentar una transparència de la planta de la casa i es van situar els punts de més estada a les zones més neutres. Per altra banda es va fer un assessorament sobre com realitzar una instal·lació elèctrica biocompatible per tal que els camps electromagnètics de la mateixa afectessin el mínim a nivell de salut.