Project Description

Us presentem un projecte respectuós amb el medi ambient, sostenible, aplicant els criteris de la bioconstrucció i la bioclimática. A continuación us detallarem els punts forts d’aquest projecte que es podría portar a terme en qualsevol terreny mínimament preparat. Si voleu consultar el pressupost d’execució, accediu a “contacta’ns” i us atendrem amb molt de gust.

Característiques bioclimàtiques

Estratègies d’hivern:

– Captació de la màxia radiació solar

– Acumulació de la radiació solar en murs Trombe

– Introducció d’aire calent provinent de la cambra del mur Trombe

– Minimització de les pèrdues tèrmiques dels tancaments

– Ús d’aïllaments naturals

– Inercia térmica de la coberta vegetal i la tàpia

Estratègies d’estiu:

– Protecció de la radiació solar

– Ventilació creuada

– Control de guanys tèrmics

Ús d’energies renovables:

-Calefacció de terra radiant amb caldera de biomassa

– Instal.lació de plaques solars tèrmiques per l’aigua calenta sanitària

– Reutilització de les aigües grises produïdes per l’ús de l’habitatge i aprofitament de l’aigua de pluja

Materials i sistemes constructius:

– Murs de tàpia. Utilització de terra extreta de l’excavació material natural, reciclable i biodegradable. Eliminem el transport i la industrialització.

– Murs de BTC (bloc de terra comprimida). Construcció tradicional. Material que regula l’humitat interior i la temperatura. Reutilitzable. Reduïm transport i manufacturació.

– Aïllament de suro. Material tradicional renovable. Totalment natural. Producte de proximitat. Alta resistència a l’humitat i a la compressió.

– Coberta vegetal extensiva. Ús de materials naturals. Alta inèrcia tèrmica. Millora la qualitat de l’aire. Protecció enfront el fred i la calor. Reducció del soroll exterior.

– Sostres de Volta Catalana. Aporta bellesa a l’interior. Element estructural de gran resistència. Construcció tradicional. Maó i ciment naturals. Reducció de la quantitat de formigó i acer.

13_opció B_planta 11_quadre_ombres_radiació 10_radiació 09_ombres_façana sud 08_ombres_planta 07_materials_CO2 06_materials 05_estratègies estiu 04_estratègies d' hivern 02_alçats 03_estratègies generals 01_planta