Project Description

L’habitatge patia l’efecte de la radiació artificial provinent d’una antena de telefonia mòbil situada a pocs metres de la façana on donen els dormitoris (el de la parella i el de cada fill).

Com que l’afectació era important es va decidir dur a terme una actuació combinant la confecció de cortines apantallants, afegint la tela que fa d’apantallament a la part de fora de les seves cortines actuals, i la pintura de grafit derivada a la presa de terra en totes les parets afectades.

Podeu apreciar a les fotografies la diferència de valors de la radiació abans i després de l’actuació. També hi podreu veure la manera d’aplicar-ho.