Fa uns dies ens van trucar uns pares preocupats perquè al canviar la nena de 9 mesos d’habitació havia passat de dormir bé a plorar i despertar-se continuament. Vam concretar una data per fer l’estudi geobiològic i tal com fem sempre, vam començar mirant les radiacions naturals que podien afectar a l’habitatge (corrents d’aigua subterranis i línies Curry), vam marcar-ho en el plànol i seguidament vam agafar els aparells electrònics que mesuren les diferents radiacions artificials que poden afectar la nostra salut i que tenim habitualment a la nostra llar (radiació per baixa freqüència i d’alta freqüència).

Mesurem doncs tot el què té a veure amb el camp electromagnètic derivat de la pròpia instal.lació elèctrica de la casa (és a dir tot el què va mitjançant cablejat) i també la radiació per alta freqüència (tot el què va sense fils, mitjançant ones) com serien els Wifi, els aparells de telefonia mòbil, els telèfons inalàmbrics, etc.

Al mesurar a l’habitació on dormen dues nenes, de 9 mesos i 5 anys respectivament, vam trobar una forta alteració del camp electromagnètic, vam desendollar tots els aparells de l’habitació i el nivell de radiació persistia. Vam fer el mateix a les habitacions del costat però tampoc vam aconseguir res, de manera que vam baixar a la planta baixa on hi ha la zona de dia de l’habitatge unifamiliar i just a sota del dormitori de les nenes hi havia la taula del menjador amb un llum penjat del sostre. D’entrada no ens va semblar que el llum hagués de ser la font del problema, però al treure el diferencial d’aquesta planta la radiació al dormitori va quedar a zero. Cal dir també que amb el diferencial pujat la radiació hi era tant amb el llum encès com apagat, per tant afectava de manera important les hores de son de les nenes.

Al veure això els propietaris de l’habitatge van decidir desmontar la làmpada i van descobrir que el problema era el transformador que anava integrat dins l’embellidor del sostre on hi havia uns fils fets malbé. Un cop identificada la font emissora de la radiació la solució sol ser molt senzilla, la pega és que podem conviure amb alts nivells de radiació artificial que ens poden provocar diferents afectacions de salut (migranyes, cansament…) i no saber-ho.

D’aquí la importància de fer un estudi a la llar, per evitar exposar-nos a alts nivells de radiació artificial quan la solució pot ser tan senzilla com el cas que ens ocupa.