En un món on les noves tecnologies centren gran part de la nostra atenció, cada dia hi ha més persones preocupades o afectades per les radiacions artificials provocades en la majoria de casos pels camps electromagnètics d’alta freqüència, ja que les ones electromagnètiques constitueixen la base de la tecnologia de la informació.

Els darrers anys hem estat testimonis de l’augment de telèfons mòbils, antenes de telefonia, telèfons sense fil, routers WIFI, intèrfons electrònics per a nadons, emissores de ràdio i televisió digitals, etc., que utilitzen com a base tecnològica radiacions electromagnètiques d’alta freqüència.

COM PODEM EVITAR O MINIMITZAR EL RISC DE L’ELECTROCONTAMINACIÓ SOBRE LA NOSTRA SALUT?

ondas electromagneticas telefono inalambrico

 1. Restringir l’ús de mòbils a nens, joves i dones embarassades. Es molt recomanable no permetre l’ús del telèfon mòbil a menors de 15 anys. Durant les fases de creixement la interacció de les radiacions s’incrementa exponencialment. Tampoc és aconsellable per les persones grans, persones en estat de debilitat i molt especialment les dones embarassades (el líquid amniòtic, en el qual es desenvolupa l’embrió, és un mitjà que facilita l’absorció de les radiacions artificials d’alta freqüència). Cal esmentar que existeixen teles de blindatge que poden utilitzar aquestes persones en situació de risc, com poden ser mantes per posar-les a sota del portàtil o cobrint el ventre de les embarassades quan estan davant de l’ordinador.
 2. Els telèfons sense fil d’ús domèstic (DECT) són molt perjudicials ja que utilitzen tecnologia polsada emetent, tant l’auricular com la seva base. Els convencionals emeten sense parar encara que no s’estigui utilitzant. Rebutjar els telèfons sense fil que utilitzin aquesta tecnologia i substituir-los per telèfons amb fil o bé sense fils amb tecnologia FULL ECO-DECT.
 3. Limitar l’ús del router WIFI i desconnectar-lo quan no s’utilitza, sobretot a l’hora de dormir o bé substituir-lo per un accés a una xarxa cablejada. Si es necessari utilitzar-lo sense fils podem instal·lar un simple temporitzador a l’endoll per evitar oblits i assegurar-nos que queda desconnectat a la nit.
 4. Limitar el nombre i la durada de les trucades i canviar regularment el telèfon d’orella per repartir la radiació i el seu corresponent efecte tèrmic.
 5. Utilitzar dispositius mans lliures com l’auricular amb cable o el propi telèfon altaveu, o enviar missatges en lloc de fer trucades per mantenir el telèfon mòbil a més de 30 cm del cos. Cal tenir en compte però, que els auriculars sense fil Bluetooth emeten igualment radiacions de microones, serien aconsellables els auriculars amb tub d’aire.
 6. No posar mai el telèfon mòbil a menys de 2 cm del cap quan parlem i, sobretot, no pressionar-mai contra l’orella quan no sentim al comunicant.
 7. En trucar o rebre una trucada esperar que s’estableixi completament la comunicació del telèfon amb l’estació base (normalment menys de 3 segons), perquè durant el procés de recerca de la millor antena el telèfon emet a la màxima potència de radiació.
 8. No portar mai el telèfon mòbil enganxat al cos en les butxaques, fundes de cinturó o braçalets fins. Allunyar-lo el màxim dels òrgans vitals o utilitzar fundes confeccionades amb teixit de blindatge que no permet el pas de la radiació cap al nostre cos. Fins i tot n’hi ha que es poden utilitzar mentre es parla, reduint l’impacte de les ones vers el crani.
 9. Utilitzar el mòbil només en zones amb òptima cobertura i mai en llocs tancats o en moviment com el cotxe, autobús, metro, avió, tren, ascensor, soterranis, túnels, etc. En aquests casos el telèfon multiplica la potència per intentar no perdre la connexió amb l’antena o per buscar les més properes. A l’utilitzar el mòbil dins d’un edifici, cal acostar-se a les finestres per obtenir millor cobertura i disminuir així el nivell de radiació del terminal.imagen termografica afectacion uso movil
 10. No utilitzar el telèfon dins d’un vehicle ni amb mans lliures. En un espai metàl·lic tancat es produeix el “efecte campana” que multiplica al màxim els efectes de les radiacions a causa de les reflexions (rebots) sobre tots els passatgers.
 11. Adquirir un telèfon mòbil amb una Taxa d’Absorció Específica sobre els teixits humans (índex SAR) amb el valor més baix possible, per sota d’1 W/kg. Aquesta és la magnitud bàsica reconeguda mundialment per mesurar els efectes tèrmics.
 12. És preferible comprar un telèfon mòbil amb antena externa extensible, encara que sigui menys estètic, perquè difon el senyal de manera òptima i a menor potència que els que tenen l’antena integrada oculta. En cas de dubte triar sempre el telèfon de menys potència.
 13. Trucar des de telèfons fixos amb cable sempre que es pugui, que a més la majoria de les vegades les trucades són gratuïtes i fer servir el telèfon mòbil només quan no tinguem altra opció.
 14. Apagar sempre el mòbil a la nit i no deixar-lo mai a les tauletes o prop dels llits ja que fins i tot en mode espera el mòbil es connecta a l’antena de l’estació base i emet radiació per fases. Una solució seria activar el desviament de trucades al telèfon fix quan siguem a casa. Posar el mòbil en “mode avió” si es vol utilitzar com a despertador, d’aquesta manera sonarà igual per despertar-nos però el mantindrem fora de cobertura.
 15. Evitar que els nens juguin amb dispositius mòbils, tablets, portàtils, etc., a no ser que ho puguin fer sense connexió. Caldria descarregar-nos aplicacions al mòbil que puguin jugar sense requerir cobertura i posar-los el mòbil en “mode avió” mentre l’utilitzen. En el cas de l’ordinador portàtil seria convenient descarregar els jocs al dispositiu i jugar amb el wifi desconnectat.

El 27 de maig de 2011 l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE) demana als governs que adoptin totes les mesures raonables per reduir l’exposició a camps electromagnètics.
Segons els parlamentaris, els governs haurien de “per als nens en general, i especialment a les escoles i les aules, donar preferència a les connexions a Internet per cable, i regular estrictament l’ús de telèfons mòbils pels escolars a les escoles”, i donar informació i realitzar campanyes de sensibilització sobre els riscos dels possibles efectes nocius biològics a llarg termini sobre el medi ambient i la salut humana, especialment “Dirigits als nens, adolescents i joves en edat de procrear”.
Els governs haurien de “replantejar-se les bases científiques dels actuals estàndards establerts per als camps electromagnètics per la Comissió Internacional de Protecció de Radiació No Ionitzant”, que té serioses limitacions i s’han d’aplicar nivells tan baixos com sigui raonablement possible (Principi ALARA).
La resolució aprovada destaca el fet que “el principi de precaució ha de ser aplicable quan l’avaluació científica no permet que s’adoptin mesures amb la suficient certesa enfront dels riscos”.