En el marc de les Jornades Tècniques Internacionals de l’EPS (UdG) sobre arquitectura Social i autoconstrucció. Eduard Llop de Clau21 imparteix un taller de revestiments de terra i calç.