Descripció del projecte

Promoció d’obra nova de 16 habitatges unifamiliars en filera en un tram de carrer de 100 metres lineals al Carrer Guardiola de Berguedà. Les cases entre mitgeres tenen 6 metres de façana i les dues cantoneres en fan 8. Estan situades en un carrer paral.lel al Passeig de la Indústria de manera que gaudeixen tant de la tranquil·litat d’estar a les afores com de la comoditat d’estar al centre.