Descripció del projecte

Reforma interior d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres.  En aquest cas el client ens va explicar la seva idea i conjuntament  vam arribar a definir uns espais moderns  i pràctics de línies molt netes.

Les zones on es va portar a terme la reforma van ser, el menjador, l’escala i els dos banys.

El paviment general  i l’escala es van revestir amb el model largo de la casa Quick Step ,el sòcol i les portes es van  lacar de blanc per unificar-ho  amb el mobles.

Al menjador  es va canviar la llar de foc oberta per un casset  amb porta de guillotina vertical i es van simplificar les formes de la xemeneia.

Al bany principal es va anul·lar el bidet per poder col·locar un moble de dues piques i es va ampliar la dutxa.  El moble de bany i el dipòsit encastat del vàter es van unificar mitjançant un mirall de gran dimensions que al mateix temps dóna amplitud a l’espai. El plat de dutxa escollit va ser el model Neo de la casa Hidrobox.

Al bany petit  es va aplicar un microciment gris a sobre de la rajola existent, per tal de canviar-li l’aspecte general amb el mínim cost.