Descripció del projecte

Canvi d’imatge d’una terrassa exterior i el jardí d’un habitatge unifamiliar a Osona. Us mostres tres detalls per poder observar l’abans i el després de la reforma integral que s’hi va dur a terme.