Decret llei de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge

S’obliga els grans tenidors a oferir un lloguer social a les famílies que acreditin vulnerabilitat abans d’interposar una demanda judicial. El Govern ha aprovat el Decret llei de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge. Concretament, la norma persegueix un triple objectiu: combatre les situacions d’emergència residencial augmentar el nombre d’habitatges protegits en règim de [...]