Galeria de treballs

Galeria de treballs

Reforma de una teulada
Publicat: 09/13/2022

Es tracta d’una intervenció molt necessària pel seu estat de conservació en una masia a Guixers. El mal estat de les bigues de fusta,  la gran quantitat de degoters i la falta d’aïllament tèrmic a la coberta han sigut les causes principals per portar a terme l’obra.

La primera fase de l’obra va ser el desmuntatge de la coberta per tal de sanejar i recuperar la teula original de la casa, tot seguit es van treure les bigues velles i es va realitzar un congreny perimetral per  repartir les carregues  de la coberta. Es van col·locar les noves bigues de fusta laminada i el panell Sandwich amb l’acabat escollit, en aquest cas, encadellat de pi per sota i aglomerat hidròfug per sobre. Damunt d’aquest una làmina transpirable i impermeable, per tal d’evitar condensacions, ja que permet la renovació de l’aire i, a la vegada permet evitar que un possible degoter  faci mal bé l’acabat interior de fusta.

Es col·loca un cantell de xapa per protegir la volada perimetral de les inclemències meteorològiques i per conduir l’aigua amb un goteró.

Finalment les teules recuperades, originals de la masia, es col·loquen a les cobertes i es compren teules noves que es posen per sota fent de canal.