Galeria de treballs

Galeria de treballs

Construïm una casa de cànem i calç a Collbató
Publicat: 08/11/2022

Un dels avantatges principals de les construccions estructurals amb fusta laminada és la rapidesa amb què es realitzen, ja que són dissenyades i mecanitzades a taller. Treball que es pot portar a terme paral·lelament mentre es realitza la fonamentació.

El muntatge a l’obra d’una d’aquestes estructures pot durar entre una i tres setmanes depenent del nivell de prefabricació escollit; es poden portar peces per muntar les parets i els forjats o es poden portar parets senceres.  A la casa de Collbató es va optar pel muntatge de l’estructura per peces a la mateixa obra.

En aquest cas l’estructura de fusta va recoberta per un morter de HESmix (una barreja de calç i cànem) patentada per Hemp Eco Systems.  Aquesta barreja aporta un bon aïllament tèrmic gràcies al cànem i una bona inèrcia tèrmica gràcies a la calç.

Els revestiments de façana i de les partes interiors  es realitzen amb morter de calç.

Aquests no es retrauen ni s’aclivellen, gràcies al seu lent enduriment i a la seva gran elasticitat. Tenen el gran avantatge de ser hidròfugs, impermeables a l’aigua i permeables a l’aire. Aquesta propietat permet que el mur sigui transpirable.

El resultat final és un molt bon aïllament tèrmic i acústic que dóna una sensació molt agradable i un gran confort, junt amb un bon estalvi en les despeses energètiques de l’habitatge.

Fotos del muntatge de l’estructura de fusta:

Fotos dels tancaments amb Hesmix (morter de cànem i calç)

Fotos de l’aïllament de la coberta i la teulada: