Es tracta de transformar un vell porxo amb una sala de ioga ecològica, mitjançant la utilització de materials naturals.

Per aconseguir-ho, es porten a terme diferents actuacions (tècniques constructives i materials poc utilitzats):

  • A les parets de tàpia s’aplica un arrebossat de morter de calç (sorra+ calç hidràulica NHL 3,5 al 4:1).
  • A les parets de pedra es saneja la junta i es recuperen amb el mateix morter de calç.
  • Al paviment es col·loca parquet natural de roure i tova ceràmica a l’entrada.
  • Es crea un fals sostre amb un entremat lleuger de fusta de pi i es revesteix amb suro negre banyat amb calç hidràulica (6cm)
  • Les Finestres i la porta d’entrada són de fusta de pi massís, envernissats amb kaldet (de Livos)

El resultat final , es un espai noble, natural, integrat amb l’entorn i molt adequat per a l’activitat que es proposa.