Galeria de treballs

Galeria de treballs

Enderroc i apuntalament d’una casa
Publicat: 08/12/2022

Enderroc de casa entre mitgeres a Berga

Es tracta de fer l’enderroc i l’apuntalament d’una casa entre mitgeres d’uns cinquanta metres quadrats de planta.Ens situem al casc antic de Berga, on hi ha una casa abandonada en molt mal estat. En aquest cas l’encàrrec ens arriba des de l’ajuntament.

L’edifici consta de quatre plantes i es troba en un carrer molt estret, on no pot accedir maquinària gran per agilitzar la feina, per tant l’enderroc s’ha de realitzar de forma manual.

Primer de tot s’apuntalen els forjats interiors de la casa, s’anul·len les instal·lacions,es retiren mobles i trastos, s’enderroquen envans interior, i es comença a desmuntar la coberta

Les runes es separen (fusta,vidres, voluminós i runa neta) s’acumulen en planta baixa i es retiren a l’abocador autoritzat per fer una correcte gestió de residus.

Muntatge de bastida i apuntalament

Quan s’arriba els forjats l’enderroc es fa de manera parcial, ja que es decideix deixar les bigues de fusta existents en forma de puntals, per mantenir la tensió amb els edificis del costat.

Un cop s’arriba a planta baixa es col·loca bastida a cada lateral. Es realitzen unes bases de formigó per col·locar els pilars metàl·lics i amb l’ajuda d’un petit camió grua i ternals es va muntant l’estructura metàl·lica definitiva.

Un cop acabada l’estructura, es retiren les bigues de fusta, les bastides laterals i es desmunta la marquesina del carrer.