Galeria de treballs

Galeria de treballs

Realització de volta catalana de 90m2
Publicat: 08/12/2022

Project Description

Realització d’una volta catalana de mig punt d’unes dimensions aproximades  de 15 m. de llargada i 6 m. d’amplada, un total de 90 m2 destinats a sala d’estar menjador d’una masia.

La construcció s’ha portat a terme mitjançant el sistema collet, que consisteix en un cindri desmuntable de fusta i acer, uns totxos manuals de junta amagada i ciment ràpid de Ciments Collet.

En aquest cas, la volta era de tres fulles, la primera i vista per sota és de totxos manuals especials per volta del forn d’obra Duran, les altres dues son de bisells ceràmics. Les tres capes són rejuntades amb ciment ràpid també de Ciments Collet.